Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Administrator danych osobowych: Vente Automotive Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 161B,
95-200 Pabianice, (dalej jako „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: bok@venteautomotive.pl; telefonicznie pod numerem: + 48 507 122 811 lub pisemnie na adres Administratora
(ul. Partyzancka 161B, 95-200 Pabianice).

Inspektor Ochrony Danych: brak obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych – IOD nie został powołany.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu: reprezentowania osoby, której dane dotyczą, przed autoryzowanymi stacjami naprawy pojazdów wszystkich marek w procesie naprawy pojazdów mechanicznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt. f) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: autoryzowane stacje naprawy pojazdów, doradcy zewnętrzni, dostawcy usług IT i telekomunikacyjnych, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, firmy serwisowe dokonujące wycen szkód, wycen pojazdów, kopertowania oraz dystrybucji druku. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Vente Automotive zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora)
  3. przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymywania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora.
  4. Prawo wniesienia skarbi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  5. Prawo do wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem
  6. W przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów. W przypadku odmowy podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy z Administratorem.

Bezpieczny warsztat 2017 wybrany

Pabianicki Bosch Car Service z ul. Partyzanckiej laureatem III edycji konkursu” Bezpieczny Warsztat”. W kategorii warsztat średni zajął drugie miejsce. Jest jedynym warsztatem tak wyróżnionym z regionu łódzkiego.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych po raz trzeci zdecydowało się pogłębić wiedzę na temat rynku niezależnych warsztatów samochodowych, organizując konkurs „Bezpieczny Warsztat”. Do konkursu zakwalifikowało się 150 warsztatów z całej Polski. Były to warsztaty niezależne oraz zrzeszone. Przy wsparciu profesjonalnych audytorów z firmy Dekra Polska Sp. z o.o. zostały zdiagnozowane.

8 listopada, podczas 12 edycji Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, zaprezentowano wyniki konkursu – ranking niezależnych warsztatów samochodowych w Polsce w trzech kategoriach: warsztat mały, średni i duży.

W kategorii „WARSZTAT ŚREDNI” (od 4 do 6 stanowisk naprawczych): miejsce drugie zajął pabianicki Bosch Car Service.

– To wielkie wyróżnienie, prestiż i satysfakcja dla nas – mówi Tomasz Payerhin, wiceprezes zarządu spółki, zarządzający serwisem – Wyróżniono nas wśród 150 uczestników konkursu. Potwierdziło się, że nie ustępujemy stacjom autoryzowanym jakością usług i wyposażeniem tak dla użytkownika indywidualnego jak i flot. To między innymi dzięki podsiadaniu najnowszych urządzeń diagnostycznych, aktualnemu oprogramowaniu serwisowemu, jak również wyszkoleniu pracowników, zachowując przy tym bardzo konkurencyjne ceny i nie zapominając o ekologii. Zauważono też, że stale budujemy dobry kontakt z klientami dbając o ich potrzeby i oferując rozwiązania przyjazne i kompleksowe pełne udogodnień w postaci np. czytelnych kosztorysów napraw, stałego kontaktu i informowania o statusie zlecenia, a także możliwości udostępnienia samochodu zastępczego, czy świadczenia usług door to door. Wszystko to z zachowaniem dogodnych form płatności, które zadowolą najbardziej wymagających.

Doceniono również możliwość wykonywania przeglądów w okresie gwarancji, bez jej utraty dla właściciela samochodu, zgodnie z unijnymi regulacjami GVO/MVBER, czy też całościową obsługę bezgotówkowych napraw blacharsko-lakierniczych.

Materiał o tym wydarzeniu będzie można również zobaczyć w najbliższym premierowym odcinku programu motoryzacyjnego AUTOFAN emitowanym na antenie TVP3 Łódź w dniu 15 grudnia 2017 o godzinie 18:15 – zapraszamy do oglądania – dodaje Tomasz Payerhin.

Zwycięzcom konkursu wręczono statuetki oraz certyfikaty potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług.